Úvod

Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA sa koná každoročne na jeseň. Jeho poslaním je prinášať nové nápady, poznatky a informácie z oblasti environmentálnej výchovy. Poskytuje priestor pre aktívnu výmenu skúseností a otvára dvere  všetkým priaznivcom environmentálnej výchovy.

 

21. ročník v skratke

Mesto alebo obec, v ktorej sa škola nachádza, chtiac-nechtiac ovplyvňuje aj aktivity a témy environmentálnej výchovy. Čo ak je do prírody ďaleko a čas na vyučovanie je obmedzený? Dá sa kúsok prírody nájsť aj v meste? Aké možnosti nám poskytujú naše sídla, školské dvory, či záhrady? Na mnohé otázky dostali účastníci festivalu ŠIŠKA odpoveď, pretože hlavnou témou tohto ročníka bola Urbánna environmentálna výchova.

Vo Vyhniach, 26. – 28. 11. 2018, sa nás stretla stovka učiteľov a koordinátorov environmentálnej výchovy z rôznych organizácií z celého Slovenska. Hneď v prvý večer nás do témy urbanizmu uviedli Marta Slámková a Zdenka Brzá z SAŽP, z oddelenia mestského životného prostredia. Tí, ktorí mali ešte chuť a plnú hlavu nápadov, mohli sa zapojiť do večerného brainstormingu, či skôr brainsleepingu).

Dopoludnie druhého dňa festivalu sme prežili vo víre pestrých prezentácií a praktických ukážok. Prebiehali paralelne v dvoch miestnostiach a bolo naozaj ťažké vybrať si. Naša veľká skupina sa aj poobede, počas exkurzie do podzemia, musela rozdeliť. Časť z nás hľadala permoníkov v bani Starovšechsvätých v Hodruši-Hámroch. Ďalšia sfárala do štôlne Bartolomej pri Banskej Štiavnici. Večer sme sa opäť spojili a nahodení v slušivom oblečení čakali na spoločenský program. Pri príležitosti 25. výročia činnosti SAŽP sme si zaspomínali na bývalých kolegov a predstavili sme súčasné posily environmentálnej výchovy. Bývalý aj súčasný tím si zmeral sily v štyroch súťažných disciplínach s výdatnou podporou publika. A kto vyhral? No predsa dobrá nálada! Odmenou bola nádherná voňavá syrová torta. Nechýbala ani hymna ŠIŠKY v podaní Šiškabandu na záver.

Posledný deň sme strávili prezentáciami aktivít škôl a občianskych združení, v ktorých sa skrývalo kus nadšenia, kreativity a množstvo inšpirácií. Svojim nápadom a zápalom zaujali študenti Gymnázia Hlinská zo Žiliny, ktorí zveľadili autobusovú zastávku v blízkosti školy. Po spoločnom obede nasledovala rozlúčka, objatia, slová pochvaly a povzbudenia a my sme vedeli, že semienka ŠIŠKY boli aj tento rok zasiate na úrodnú pôdu. Dúfame, že nadšenie a motivácia nám vydržia a my sa na ŠIŠKE zase stretneme plní elánu a nových nápadov.

Tím EV SAŽP

 

 

Ročník: 
2018

Festival ŠIŠKA 2018 je realizovaný v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.