Dotazník a NAJ príspevok

Dotazník vyplnilo 36 účastníkov ŠIŠKY. Väčšina respondentov bola veľmi spokojná alebo spokojná s programom (úvodná prednáška, prezentácie v blokoch, exkurzia, spoločenský večer) aj s organizačným zabezpečením (komunikácia, strava a ubytovanie).  

Súčasťou dotazníka bolo hlasovanie o najlepší príspevok tohto ročníka.

 

Na 1. mieste s počtom hlasov 10 sa umiestnil príspevok:

  • Nová Bernoláčka, projekt Roots & Shoots Slovakia
    (Katarína Laštíková, Dominik Hránek, Gymnázium Hlinská, Žilina)

Na 2. mieste s počtom hlasov 8 sa umiestnil príspevok:

  • Bylinková škola
    (Milada Antalová, OZ Ekolive, Párnica)

Na 3. mieste počtom hlasov 7 sa umiestnil príspevok:

  • Hra o lese
    (Anna Sliacka, Lucia Miňová, Lesy SR)

 

Autorom uvedených príspevkov bude poštou zaslané Čestné uznanie. Poďakovanie však patrí všetkým lektorom, ktorí nám predstavili zaujímavé, išpiratívne príspevky a podieľali sa na úspešnom programe ŠIŠKY 2018.


Festival ŠIŠKA 2018 je realizovaný v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.