Prihlasovací formulár 2018

Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA

26. – 28. november 2018, Vyhne


Festival ŠIŠKA 2018 je realizovaný v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.