Ministerstvo školstva oceňuje prácu SAŽP v oblasti environmentálnej výchovy

 

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová to uviedla vo svojom liste (stiahnuť plné znenie), ktorým pre SAŽP potvrdila prevzatie záštity nad pripravovaným XXI. ročníkom Festivalu environmentálnych výučbových programov Šiška. Festival má podľa nej „vzhľadom  na profesionálny prístup organizátorov, kvalitu obsahu a dlhoročnú tradíciu pozitívny ohlas v radoch našich pedagógov, odborníkov a koordinátorov environmentálnej výchovy“. Zároveň uviedla, že im v  oblasti environmentálnej výchovy odporúča spolupracovať so SAŽP, ako aj environmentálnymi centrami, regionálnymi pracoviskami Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky a neziskovými organizáciami.

Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA sa koná každoročne na jeseň. Jeho poslaním je prinášať nové nápady, poznatky a informácie z oblasti environmentálnej výchovy. Poskytuje priestor pre aktívnu výmenu skúseností a otvára dvere všetkým priaznivcom environmentálnej výchovy.

Dvadsiaty prvý  ročník festivalu ŠIŠKA je naplánovaný na október 2018 v rámci Národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Operačného programu Kvalita životného prostredia.

 

Ročník: 
2018

Festival ŠIŠKA 2018 je realizovaný v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.