Pozvánka

 

Slovenská agentúra životného prostredia pozýva všetkých priaznivcov environmentálnej výchovy na 21. ročník festivalu ŠIŠKA.

 

Záštitu nad podujatím prebralo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Poslanie: aktívna výmena nápadov, skúseností, informácií a materiálov v oblasti environmentálnej výchovy formou prezentácií, prednášok, tvorivých dielní alebo praktických aktivít, vytváranie priestoru pre neformálnu diskusiu a nadviazanie spolupráce.

 

Cieľová skupina: učitelia, koordinátori a priaznivci environmentálnej výchovy z verejného, mimovládneho a súkromného sektora.

 

Termín: 26. - 28. november 2018

 

Miesto: Hotel SITNO****, Vyhne

 

Téma festivalu: URBÁNNA ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

 

Program: Festival sa začína 26. novembra (pondelok) večerou a končí sa 28. novembra (streda) obedom. V rámci programu pripravujeme úvodnú odbornú prednášku, prehliadku povrchovej a podzemnej banskej expozície, spoločenský večer. Program bude zostavený z vyžiadaných prezentácií a príspevkov od účastníkov podujatia.

 

Organizačné pokyny:

  • počet účastníkov podujatia je z kapacitných dôvodov obmedzený
  • každá škola/organizácia môže prihlásiť maximálne dvoch záujemcov
  • v prípade prekročenia kapacity budú uprednostnení uchádzači s vlastným príspevkom a podľa poradia prihlásenia
  • o zaradení resp. nezaradení medzi účastníkov, ako aj o príspevkoch zaradených do programu vás budeme včas informovať
  • náklady spojené s realizáciou podujatia hradí organizátor, vložné na festival sa neplatí
  • účastníci si hradia len cestovné náklady

 

Prihlasovanie: bude prebiehať od 22. októbra do 9. novembra 2018 prostredníctvom on-line formulára, ktorý bude zverejnený na http://siska2018.sazp.sk/node/45

 

Pozvánka - pdf verzia na stiahnutie

 

Kontakt:
e-mail: siska@sazp.sk, tel: 048/43 74 -169, -197, -177

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

 

Ročník: 
2018

Festival ŠIŠKA 2018 je realizovaný v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.