Kontakt

 

Slovenská agentúra životného prostredia

Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety

Oddelenie environmentálnej výchovy a vzdelávania
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

 

Telefón: 048/43 74 -169, -197, -177
E-mail: siska@sazp.sk

 

Ročník: 
2018

Festival ŠIŠKA 2018 je realizovaný v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.