Prezentácie

 

LEKTOR

NÁZOV PREZENTÁCIE

Timotej Brenkus
Ponuka environmentálnej výchovy a vzdelávania SAŽP

Vlastimil Rezek, Anna Sliacka
Lesná pedagogika

Eva Farkašovská, Alena Lenková
Environmentálne vzdelávanie v nových expozíciách SMOPaJ

Andrea Klasová
Environmentálna výchova v ZOO Bojnice - učenie hravou formou

Barbara Immerová
Ekovýchova Daphne

Katarína Béresová
ROOTS & SHOOTS

Nikola Durbáková
Náš zelený chodníček

Mária Škutová
EKOTAŠKY

Ingrid Kolembusová, Branislav Genčúr
Dni energií 2016

Zuzana Vojčeková
Geológia zážitkovou formou

Andrea Dianišková
Vesmír na dlani

Tomáš Vatycha
ZOO Kontakt

Katarína Béresová
Tajomstvá hávede

Ročník: 
2016

Festival ŠIŠKA 2018 je realizovaný v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.