Program a inštrukcie

Organizátor:  Slovenská  agentúra  životného  prostredia,  Odbor  starostlivosti  o  životné prostredie, environmentálnej výchovy a vzdelávania
Miesto konania: Hotel Patriot, Vranov nad Topľou
Termín: 1. – 2. október 2015

PROGRAM

ŠTVRTOK

1. 10. 2015

10.30 – 12.00   

Prezentácia účastníkov

12.00 – 13.30           

Obed

13.30 - 13.40

Otvorenie festivalu

13.40 – 14.40

Úvodná prednáška na tému 70 rokov UNESCO a ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva (RNDr. Jozef Klinda)

14.45 - 15.15

SACR a PSK v cestovnom ruchu (Michal Göbl, Slovenská agentúra pre cestovný ruch)

15.15 - 16.00

Prestávka na občerstvenie

16.00 - 18.25

Prezentácie

     18.30

Večera

PIATOK

2. 10. 2015

7.15 – 8.15

Raňajky

8.30 – 10.30        

Prezentácie a praktické ukážky environmentálnych aktivít

10.30 - 10.45

Prestávka na občerstvenie

10.45 – 12.00

Praktické ukážky environmentálnych aktivít

12.00 – 13.00

Obed a ukončenie festivalu

 

 

SÚBEŽNÉ PROGRAMY

miestnosť č. 1

miestnosť č. 2

BLOK 1

štvrtok

16:00  Svet ako dúha je farebný, je na ňom miesta dosť pre všetkých (Ladislav Bíro, SEV Dropie)

16:30  Envirovýchova v doline Laborca (Anna Macková, ŠOP SR, CHKO Východné Karpaty)

16:45  Cesta vody (Andrea Tomčáková, ZŠ Sabinov)

17:00  Zelený svet (Peter Žatko, ZŠ s MŠ Trstená)

17:15  Enviro učebňa (Martina Proháczková, Správa TANAPu)

17:35 Skameneliny, paprade, machy a lišajníky - implemetácia enviroprojektov do predškolskej edukácie
         
(Lucia Drobná, MŠ Prešov)

17:55 Prínos Botanikiády pre učiteľov a žiakov ZŠ (Danica Božová, ZŠ Svit)

16:00   Ako dešifrovať marketing (Božena Stašenková, MPC Prešov)

16:15   Tajomné hrady v Karpatoch (Mária Záborská, KOS Nitra)

16:45   Ekovýchovné aktivity pre školy (Marta Hrešová, ŠOP SR, RCOP Prešov)

17:15   Vplyv golfového ihriska na kvalitu vody v rieke Ida (Stela Barbušová, ZŠ Malá Ida)

17:30   Modrá škola (Jozefa Comorková, ZŠ Podvysoká)

17:45   Environmentálný pátrač (Zdena Dudasová, Spojená škola Veľká Lomnica)

17:55   Nech robíme čokoľvek moderné, nezmení to krásy minulé (Dagmar Rondzíková, MŠ Košice)

BLOK 2

piatok

8:30   Ľadová tvár (Silvia Szabóová, SOSNA, Družstevná pri Hornáde)

8:45   Biodiverzita okolo nás (Silvia Bartková, Veolia Energia Východné Slovensko)

9:00   Ponuka SAŽP pre školy (Lucia Skokanová, Slovenská agentúra životného prostredia)

9:15   Aktivity  (SOSNA, SEV Dropie, SAŽP, KOS Nitra, MŠ Košice, ZŠ Svit)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ORGANIZAČNÉ POKYNY

V  prípade,  že  sa  z  rôznych  dôvodov  nebudete  môcť  podujatia  zúčastniť,  prosíme  Vás  o bezodkladné nahlásenie na nižšie uvedených kontaktoch!
Z  dôvodu  plynulého  zabezpečenia  programu  prosíme  všetkých  prednášajúcich,  aby  do  pondelka,  28.  10.  2015,  zaslali  svoje  PPT  prezentácie,  prípadne  videá  
na adresu: siska@sazp.sk.
Nahlásené panelové prezentácie si účastníci môžu vystaviť na korkové nástenky s plochou 85 x 115 cm. Spôsob uchytenia: špendlíky, pripínačky.
Účastníci  budú  ubytovaní  podľa  času  príchodu,  požiadavky  je  potrebné  konzultovať  priamo  na  recepcii  hotela.  Ubytovanie  je  zabezpečené  v  dvojlôžkových  izbách  
s prístelkami. Účastníci si hradia len cestovné náklady.

Miesto konania: Hotel Patriot, B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou
Hotel  disponuje  parkoviskom  pre  osobné  autá,  pričom  parkovanie  je  pre účastníkov zabezpečené bezplatne.

Kontakt:
e-mail: siska@sazp.sk, tel: 048/43 74 -177, -195            

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Ročník: 
2015

Festival ŠIŠKA 2018 je realizovaný v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.