Pozvánka

Slovenská agentúra životného prostredia Vás pozýva na 18. ročník Festivalu environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA, ktorý sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej komisie pre UNESCO.

Poslanie: aktívna výmena nápadov, skúseností a materiálov na poli environmentálnej výchovy formou prezentácií, prednášok, tvorivých dielní alebo praktických aktivít, vytváranie priestoru pre neformálnu diskusiu a nadviazanie spolupráce.

Cieľová skupina: učitelia a koordinátori environmentálnej výchovy z verejného, mimovládneho a súkromného sektora, všetci priaznivci environmentálnej výchovy.

Miesto konania: Hotel Patriot, Vranov nad Topľou

Termín: 1. – 2. október 2015

Program: Festival sa začína 1. októbra (štvrtok) obedom a končí sa 2. októbra (piatok) obedom. Program festivalu budú tvoriť vyžiadané prezentácie a príspevky účastníkov podujatia a úvodná prednáška venovaná 70. výročiu organizácie UNESCO.

Organizačné pokyny: Počet účastníkov podujatia je obmedzený. Každá škola/organizácia môže prihlásiť maximálne dvoch záujemcov. V prípade prekročenia kapacity budú uprednostnení uchádzači s vlastným príspevkom a podľa poradia prihlásenia. O zaradení resp. nezaradení medzi účastníkov, ako aj o príspevkoch vybratých do programu Vás budeme včas informovať. Náklady spojené s realizáciou podujatia hradí organizátor. Účastníci si hradia len cestovné náklady.

Prihlasovanie: do 25. septembra 2015 (vrátane) prostredníctvom on-line formulára na siska.sazp.sk.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Ročník: 
2015

Festival ŠIŠKA 2018 je realizovaný v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.