Dotazník a NAJ príspevok

Dotazník vyplnilo 33 účastníkov ŠIŠKY. Väčšina respondentov bola veľmi spokojná alebo spokojná s programom (úvodná prednáška, prezentácie v blokoch, exkurzia, spoločenský večer) aj s organizačným zabezpečením (komunikácia, strava a ubytovanie). 

Súčasťou dotazníka bolo hlasovanie o najlepší príspevok tohto ročníka. Na prvom mieste s počtom hlasov 8 sa zhodne umiestnili dva:

Medvede v Tatrách Martina Proháczková (Správa TANAPu)
Putovanie kvapky Viera Lengová a Edita Grláková (Materská škola Nábrežie Rimavy, Hnúšťa)

Autorom uvedených príspevkov bude poštou zaslané Čestné uznanie. Poďakovanie však patrí všetkým lektorom, ktorí sa bez nároku na honorár podieľali na úspešnom programe ŠIŠKY 2014.

Ročník: 
2014

Festival ŠIŠKA 2018 je realizovaný v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.